Декларация за поверителност

Последно обновена на 24/05/2018

Ние от „Мандарин – МН“ ООД, сме собственици на бранда „Marionette Bar & Dinner“. Загрижени сме за запазването на Вашата поверителност и данни. Във връзка с новия закон за защита на личните данни, Ви информираме за начина, по който обработваме Вашите лични данни, какви са Вашите права за поверителност и как законът Ви защитава.
Молим Ви да прочетете внимателно декларацията, преди да решите да използвате нашите услуги.

ИЗПОЛЗВАНИ ПОНЯТИЯ:
„Услуги“ – под услуги възприемаме всички продукти и услуги, предоставяни чрез този уеб сайт.
„Платформа“ – настоящият уеб сайт.
„Лични данни“ – представляват всички данни, които съдържат идентифицираща информация за въпросното лице. Такива данни са имената Ви, адрес, телефон, e-mail и др.
„Администратор на лични данни“ – е компанията, която определя целите или средствата за обработка на личните данни.

В рамките на взаимодействието Ви с настоящия уеб сайт,  „Мандарин – МН“ ООД сме администр на Вашите лични данни.

За да можем да Ви предоставим нашите услуги, ние се нуждаем от определени Ваши лични данни. Използвайки сайта ни за контакт с нас, Вие предоставяте следните задължителни данни:
– Вашето име
– Вашият е-майл

Данните, които събираме за Вас имат за цел да ни послужат за да осъществим контакт с Вас, отговаряйки на Вашите въпроси.

Кога и как обработваме Вашата лична информация?
Личните Ви данни се използват само тогава, когато заявите желание да закупите продукт от нашия сайт.

Личните Ви данни се използват само тогава, когато заявите желание да закупите продукт от нашия сайт.
Когато е нужно за защита на Ваши законни интереси да подобрим нашите услуги и да Ви осигурим безопасна и сигурна Платформа.
Когато сме задължени да спазим законово или регулаторно задължение.

При определени обстоятелства, може да обработваме вашите лични данни въз основа на Вашето съгласие. Ако го направим, ще ви уведомим за целта и категорията на личните данни, които ще бъдат обработени в момента, в който искаме вашето съгласие.

Вашите права
При определени обстоятелства, имате права съгласно приложимите закони за защита на личните дани и във връзка с вашите лични данни.
– Право да поискате достъп до личните си данни. Това ви дава възможност да получите копие от личните си данни, които съхраняваме и да проверите дали са законно обработвани.

– Право да поискате ограничаване на обработката на личните Ви данни. Това ви дава възможност да се свържете с нас с искане за преустановяване на обработката на личните Ви данни в следните хипотези: а) ако искате да докажем точността на данните; б) когато смятате, че използването на данните от нас е незаконно; в) когато изисквате от нас да съхраняваме данните, дори ако вече нямаме нужда от това, тъй като Ви е нужно да установите, за да упражнявате или да докажете Ваши претенции; или г) когато сте се противопоставили на използването на Вашите данни, но трябва да проверим дали притежаваме законови основания да ги използваме.
– Право да поискате заличаване на личните Ви данни. Това право Ви дава възможност да се свържете с нас с искане за изтриване или премахване на личните Ви данни, когато няма основателна причина, за да продължим да ги обработваме.
– Право на възражение срещу обработването на личните Ви данни, когато е основано на легитимен интерес (или на такъв на трета страна) и има основание за ваши конкретни интереси, което ви кара да се противопоставите на обработката на личните Ви данни на това основание, като смятате, че обработването нарушава Ваши основни права и свободи. Имате право да възразите, когато обработваме вашите лични данни за целите на директния маркетинг. В определени случаи можем да докажем, че имаме убедителни легитимни основания да обработваме информацията относно Вас, което отменя ваше право на възражение.
– Право да оттегляте вашето съгласие за обработването на личните Ви данни имате по всяко време. Това не засяга законосъобразността на обработката, която вече сме извършили на основание предварително дадено Ваше съгласие.
– Срок за отговор: Ще направим всичко възможно, за да отговорим на всяко легитимнo исканe в рамките на един месец от подаването му.

Комуникации и маркетинг
Можете да поискате да спрем да ви изпращаме маркетингова комуникация по всяко време, като кликнете върху връзката за отказване в имейла. В случай, че имате проблем с промяната на настройките, моля свържете се с нас!

Може да получавате маркетингови съобщения от нас, в случай чe:
сте поискали такава информация от нас;
използвате Платформаta или Услугите;
предоставили сте вашите данни, когато сте реализирали.

Ние използваме Вашите лични данни с цел маркетинг на конкретните услуги и продукти, които ние предлагаме и не рекламираме трети страни. Данните Ви ще бъдат използвани с цел маркетинг само ако изрично дадете своето съгласие за това!

С кого споделяме Вашите данни?
Ние не споделяме данните Ви с трети страни!

Къде съхраняваме Вашите данни и за какъв период от време?
Данните, които събираме за вас, ще бъдат съхранявани и обработвани на защитени сървъри, за да се осигури възможно най-добрият потребителски опит на потребителите. Ще запазим вашите лични данни само толкова дълго, колкото е необходимо, за да изпълним целите, за които сме ги събрали, включително за целите на съответствие със законови, счетоводни или отчетни изисквания.
За да определим подходящия период на запазване на личните Ви данни, ние вземаме предвид количеството, естеството и чувствителността на личните Ви данни, потенциалния риск от вреди от неразрешено използване или разкриване на Вашите лични данни, целите, за които обработваме Вашите лични данни и дали можем да постигнем тези цели чрез други средства и приложимите законови изисквания.

За въпроси относно начина и обработката на личните Ви данни, молим Ви да се свържете с нас чрез координатите, които ще намерите в сайта ни, секция „КОНТАКТИ“